Paginabegin

Privacy

versie 1.1 juli 2021

Hamer B.V., gevestigd aan de Stadhoudersmolenweg 23, 7317 AV te Apeldoorn, (hierna “Hamer”, “ons” of “wij”), respecteert de privacy van de bezoekers van de websites www.hamer.net, www.hamerdirect.nl, en de gebruikers van de mobiele applicatie (hierna: de “website(s) of applicatie(s)”) en van haar klanten die via deze website(s) of applicatie(s) een bestelling plaatsen. In ons privacy beleid wordt uiteengezet welke informatie wij van u, als bezoeker van onze website(s) en als klant, verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Toepassing van het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie of overeenkomst die via een website of de applicatie wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder de persoonsgegevens, die wij over u verzamelen gedurende uw bezoek en/of gebruik van onze website(s) of applicatie(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website(s) of applicatie(s) bevatten of waarvan een link op onze website(s) staat.

1. Gegevens die wij verzamelen

Hamerdirect biedt de mogelijkheid om online onderdelen, accessoires of diensten af te nemen. In het kader van onze one-stop-shop dienstverlening kunnen wij uw gegevens op twee manieren verzamelen:
 • Gegevens die door u worden verstrekt
  Hamerdirect verzamelt uw bestelgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer u een bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd), uw e-mailadres om de bevestiging van de bestelling te kunnen toezenden. Uw e-mailadres kan ook verzameld worden wanneer u dat invult op onze website wanneer u inschrijft voor een nieuwsbrief of mailinglijst. We verzamelen ook gegevens wanneer u online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice. Ook is het mogelijk dat wij contactinformatie verzamelen als u deelneemt aan promoties of prijsvragen die door ons worden aangeboden of wanneer u aan ons uw mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over onze producten.
 • Gegevens die wij automatisch verzamelen
  Hamerdirect verzamelt ook gegevens die wij ontvangen op basis van uw gebruik van onze diensten en uw bezoek aan onze website(s), het gebruik van applicatie(s) en eventueel andere websites die vanaf onze website(s) toegankelijk zijn. Zo verzamelen we bijvoorbeeld uw IP-adres en het type webbrowser dat u gebruikt, maar ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website(s).

2. Wat doen we verder met uw gegevens?

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
 • Acceptatie, verwerking en uitvoering van uw bestelling
  Uw gegevens worden gebruikt om uw bestelling te verwerken, uit te voeren en te bezorgen op het door u gekozen adres. Met uw gegevens zullen we u ook op de hoogte houden van de voortgang van uw bestelling. We geven uw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een aan Hamerdirect gelieerde onderneming die uw bestelling produceert; een vervoerder zoals DHL of PostNL om uw bestelling te verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals Ingenico, IDEAL of Visa om uw (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om gegevens te analyseren of doublure-gegevens uit onze database te verwijderen; en het verlenen van klantenservice.
 • Het beheren van uw account 
  Op sommige website(s) of applicaties(s) wordt de mogelijkheid geboden om uw eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere uw naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over eerdere bestellingen die u hebt geplaatst, zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden en opnieuw kunt plaatsen.
 • Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven
  We kunnen uw gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om u zodoende via e-mail, direct mail, telefoon (inclusief SMS en push notificaties) of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een co-branded wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner en zullen dan producten of diensten van een derde aanbieder of dienstverlener bevatten. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail of direct mail worden verstuurd. Zo blijft u op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als u het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrieven te ontvangen, dan kunt u ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Gaat het hierbij om e-mail, klik dan op de afmeldlink die u onderaan in de e-mail kunt vinden.
 • Reviews
  We horen graag over uw ervaringen met onze website(s), applicatie(s) en producten. Als u ons een review geeft, bijvoorbeeld via Sociale Media, onze website(s) of aan onze klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we uw review niet zullen gebruiken in combinatie met uw naam of andere persoonsgegevens. Enkel met uw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij uw review (of een gedeelte daarvan) samen met uw naam (of overige persoonsgegevens) die u ons hebt gegeven, verder gebruiken.
 • Promoties en prijsvragen
  Als u meedoet aan een promotie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en kan het zijn dat u eventueel ander materiaal deelt zoals foto´s. Zo kunnen we de promotie of prijsvraag uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.
 • Onderhoud en ontwikkeling van onze website(s)
  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken om uw medewerking te vragen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dat onderzoek in opdracht van ons uit. Wij geven dergelijke bedrijven dan uw e-mailadres of telefoonnummer. Zij moeten zich natuurlijk ook aan dit privacy beleid houden!
 • Fraude
  Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.
 • Verbetering van onze klantenservice
  Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Dit is handig als u ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met u worden geregistreerd en bewaard. U helpt ons zo bij analyses en het verbeteren van onze klantenservice.
Bij de verwerking van uw gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan Hamerdirect samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen. Hamerdirect is onderdeel van Hamer en kan ook overige aan haar gelieerde vennootschappen binnen de FOJA Groep inschakelen voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet, waarbij uw persoonsgegevens als onderdeel van uw gegevens, verwerkt kunnen worden.

3. Openbaarmaking aan derden

Hamerdirect zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij uw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van uw bestelling of de bezorgdiensten die uw bestelling afleveren. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

4. Beveiliging

Hamerdirect gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Ieder product en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, logo´s of foto’s etc. worden daarnaast beveiligd door uw unieke e-mailadres en een door ons gegenereerd en door u persoonlijk aangepast wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door u gemaakte producten niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden wij u aan om uw wachtwoord met zorg te kiezen en dit niet te delen met anderen.

5. Uw rechten (inzage, correctie en verzet)

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag u ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Als u fouten hebt opgemerkt in uw persoonsgegevens of u deze vanwege een andere reden graag wilt verbeteren of aanvullen dan mag u ons dat ook verzoeken. Hetzelfde geldt voor een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Deze verzoeken tot inzage, correctie of verzet kunt u richten aan onze Klantenservice. Daarnaast is het ook mogelijk op sommige websites om zelf gegevens, waaronder persoonsgegevens, via uw account in te zien en deze via de website te wijzigen. Klik hiervoor op “mijn account”.

6. Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website(s) publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als u nog vragen hebt over uw gegevens of dit privacy beleid, dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan via de website (klik hiervoor op de link 'contact') of per telefoon 055 - 312 60 00. Stuurt u ons liever een bericht, dan kan dit via e-mail naar info@hamerdirect.nl of per brief naar Postbus 525, 7300 AM Apeldoorn.

Privacy

versie 1.1 juli 2021

Hamer B.V., gevestigd aan de Stadhoudersmolenweg 23, 7317 AV te Apeldoorn, (hierna “Hamer”, “ons” of “wij”), respecteert de privacy van de bezoekers van de websites www.hamer.net, www.hamerdirect.nl, en de gebruikers van de mobiele applicatie (hierna: de “website(s) of applicatie(s)”) en van haar klanten die via deze website(s) of applicatie(s) een bestelling plaatsen. In ons privacy beleid wordt uiteengezet welke informatie wij van u, als bezoeker van onze website(s) en als klant, verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Toepassing van het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie of overeenkomst die via een website of de applicatie wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder de persoonsgegevens, die wij over u verzamelen gedurende uw bezoek en/of gebruik van onze website(s) of applicatie(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website(s) of applicatie(s) bevatten of waarvan een link op onze website(s) staat.

1. Gegevens die wij verzamelen

Hamerdirect biedt de mogelijkheid om online onderdelen, accessoires of diensten af te nemen. In het kader van onze one-stop-shop dienstverlening kunnen wij uw gegevens op twee manieren verzamelen:
 • Gegevens die door u worden verstrekt
  Hamerdirect verzamelt uw bestelgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer u een bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd), uw e-mailadres om de bevestiging van de bestelling te kunnen toezenden. Uw e-mailadres kan ook verzameld worden wanneer u dat invult op onze website wanneer u inschrijft voor een nieuwsbrief of mailinglijst. We verzamelen ook gegevens wanneer u online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice. Ook is het mogelijk dat wij contactinformatie verzamelen als u deelneemt aan promoties of prijsvragen die door ons worden aangeboden of wanneer u aan ons uw mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over onze producten.
 • Gegevens die wij automatisch verzamelen
  Hamerdirect verzamelt ook gegevens die wij ontvangen op basis van uw gebruik van onze diensten en uw bezoek aan onze website(s), het gebruik van applicatie(s) en eventueel andere websites die vanaf onze website(s) toegankelijk zijn. Zo verzamelen we bijvoorbeeld uw IP-adres en het type webbrowser dat u gebruikt, maar ook de datum en tijd van uw bezoek aan onze website(s).

2. Wat doen we verder met uw gegevens?

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
 • Acceptatie, verwerking en uitvoering van uw bestelling
  Uw gegevens worden gebruikt om uw bestelling te verwerken, uit te voeren en te bezorgen op het door u gekozen adres. Met uw gegevens zullen we u ook op de hoogte houden van de voortgang van uw bestelling. We geven uw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een aan Hamerdirect gelieerde onderneming die uw bestelling produceert; een vervoerder zoals DHL of PostNL om uw bestelling te verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals Ingenico, IDEAL of Visa om uw (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om gegevens te analyseren of doublure-gegevens uit onze database te verwijderen; en het verlenen van klantenservice.
 • Het beheren van uw account 
  Op sommige website(s) of applicaties(s) wordt de mogelijkheid geboden om uw eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere uw naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over eerdere bestellingen die u hebt geplaatst, zodat u deze gemakkelijk kunt terugvinden en opnieuw kunt plaatsen.
 • Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven
  We kunnen uw gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om u zodoende via e-mail, direct mail, telefoon (inclusief SMS en push notificaties) of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een co-branded wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner en zullen dan producten of diensten van een derde aanbieder of dienstverlener bevatten. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail of direct mail worden verstuurd. Zo blijft u op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als u het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrieven te ontvangen, dan kunt u ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Gaat het hierbij om e-mail, klik dan op de afmeldlink die u onderaan in de e-mail kunt vinden.
 • Reviews
  We horen graag over uw ervaringen met onze website(s), applicatie(s) en producten. Als u ons een review geeft, bijvoorbeeld via Sociale Media, onze website(s) of aan onze klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we uw review niet zullen gebruiken in combinatie met uw naam of andere persoonsgegevens. Enkel met uw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij uw review (of een gedeelte daarvan) samen met uw naam (of overige persoonsgegevens) die u ons hebt gegeven, verder gebruiken.
 • Promoties en prijsvragen
  Als u meedoet aan een promotie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres, e-mailadres en kan het zijn dat u eventueel ander materiaal deelt zoals foto´s. Zo kunnen we de promotie of prijsvraag uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.
 • Onderhoud en ontwikkeling van onze website(s)
  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken om uw medewerking te vragen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dat onderzoek in opdracht van ons uit. Wij geven dergelijke bedrijven dan uw e-mailadres of telefoonnummer. Zij moeten zich natuurlijk ook aan dit privacy beleid houden!
 • Fraude
  Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.
 • Verbetering van onze klantenservice
  Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Dit is handig als u ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met u worden geregistreerd en bewaard. U helpt ons zo bij analyses en het verbeteren van onze klantenservice.
Bij de verwerking van uw gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan Hamerdirect samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen. Hamerdirect is onderdeel van Hamer en kan ook overige aan haar gelieerde vennootschappen binnen de FOJA Groep inschakelen voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet, waarbij uw persoonsgegevens als onderdeel van uw gegevens, verwerkt kunnen worden.

3. Openbaarmaking aan derden

Hamerdirect zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij uw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van uw bestelling of de bezorgdiensten die uw bestelling afleveren. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

4. Beveiliging

Hamerdirect gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Ieder product en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, logo´s of foto’s etc. worden daarnaast beveiligd door uw unieke e-mailadres en een door ons gegenereerd en door u persoonlijk aangepast wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door u gemaakte producten niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden wij u aan om uw wachtwoord met zorg te kiezen en dit niet te delen met anderen.

5. Uw rechten (inzage, correctie en verzet)

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag u ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Als u fouten hebt opgemerkt in uw persoonsgegevens of u deze vanwege een andere reden graag wilt verbeteren of aanvullen dan mag u ons dat ook verzoeken. Hetzelfde geldt voor een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Deze verzoeken tot inzage, correctie of verzet kunt u richten aan onze Klantenservice. Daarnaast is het ook mogelijk op sommige websites om zelf gegevens, waaronder persoonsgegevens, via uw account in te zien en deze via de website te wijzigen. Klik hiervoor op “mijn account”.

6. Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website(s) publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als u nog vragen hebt over uw gegevens of dit privacy beleid, dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice. Dit kan via de website (klik hiervoor op de link 'contact') of per telefoon 055 - 312 60 00. Stuurt u ons liever een bericht, dan kan dit via e-mail naar info@hamerdirect.nl of per brief naar Postbus 525, 7300 AM Apeldoorn.